ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ส.ค. 60 เจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคล พระศรีวชิรโมลี รจจ.หนองคาย วัดชัยพร อ.เมือง จ.หนองคาย
27 ส.ค. 60 รับการทอดเทียนพรรษา จากคณะสงฆ์วัดป่ารัตนาราม จ.ขอนแก่น
27 ส.ค. 60 ประชุมสามัญคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ณ วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25 ส.ค. 60 แสดงธรรมเทศนาอบรมศีลธรรม ณ วัดโนนสง่า อ.สังคม จ.หนองคาย
22 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 รับการประเมินคุณภาพภายใน ณ มจร.วข.หนองคาย
20 ส.ค. 60 รับทอดเทียนพรรษาและสังฆทาน 9 วัด จากพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
18 ส.ค. 60 รับนิมนต์ฉันภัตตาหารเพล ณ มั่งมีรีสอร์ท อ.สังคม จ.หนองคาย
16 ส.ค. 60 รับมองป้ายศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะและสัปปายะลุ่มน้ำโมงจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
13 ส.ค. 60 เป็นประธานงานวันแม่แห่งชาติ ณ วัดจำปาทอง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
12 ส.ค. 60 เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
11 ส.ค. 60 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบ ป.เอก พระครูสังฆรักษ์สมพร จักรวารโชติ ณ มรภ.มหาสารคาม
28 ก.ค. 60 วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รพร.ท่าบ่อ, วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
22 ก.ค. 60 โครงการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย (สัญจร) ครั้งที่
วัดนิเวสคชสาร ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
20 ก.ค. 60 โครงการตรวจสุขภาพผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มจร.วข.หนองคาย
มจร.วิทยาเขตหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
19 ก.ค. 60 โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18 ก.ค. 60 พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตร "พระราชวชิรธาดา" เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
วัดพัชรกิตติยาภาราม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
17 ก.ค. 60 โครงการสัมมนาพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์อำเภอท่าบ่อ
สถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
16 ก.ค. 60 โครงการสามีจิกรรมทำคารวะพระมหาเถระอำเภอท่าบ่อ ปี ๒๕๖๐
วัดสว่างธรรมาวาส อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
14 พ.ย. 58 ถึง 15 พ.ย. 58 งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ โดย ดร.ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร
12 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพันธวิชา จ.อำนาจเจริญ
05 พ.ย. 58 สังเกตุการณ์ประชุมเรื่องการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงปี 2558 ณ มจร.วข.ขอนแก่น
01 พ.ย. 58 ถึง 03 พ.ย. 58 ประชุมขับเคลือนโครงการศีล5 ระยะที่ 3 (เชิงคุณภาพ) ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
31 ต.ค. 58 สวดมนต์วัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ งานกฐินสามัคคี
29 ต.ค. 58 พิธีมอบพระบัญชาและคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
20 ต.ค. 58 แสดงธรรม ณ วัดสุขสำราญวนาราม บ้านโนนสำราญ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
04 ต.ค. 58 แสดงธรรม ณ วัดอนุวันประดิษฐ์ ้บ้านเหล่าฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
27 ก.ย. 58 แสดงธรรม ณ วัดป่าหลวงปู่ขาว บ้านขี้เหล็ก ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
20 ก.ย. 58 แสดงธรรม ณ วัดป่าดงมดแดง บ้านดงมดแดง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
13 ก.ย. 58 เทศน์งานบุญสังฆทาน วัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
13 ก.ย. 58 บรรยายการปกครองคณะสงฆ์ไทย แก่นิสิตรัฐศาสตร์ มจร.วข.นค. เวลา 10.00 น.
12 ก.ย. 58 บุญข้าวประดับดิน
10 ก.ย. 58 ทอดเทียนถวายสังฆทาน โดยทีมงานคิงออฟนาคา นำโดยคุณพ่อสมบัติ คุณแม่กาญจนา เมทะนี
09 ก.ย. 58 รดน้ำสรงศพหลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณธรรมาจารย์ (พรหมา) อดีต รจจ.อุดรธานี วัดศรีสว่างบรมสุข อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เวลา 15.00 น.
08 ก.ย. 58 ต้อนรับ ดร.พม.กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.9 เลขฯเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ตรวจวัดร้าง จ.หนองคาย
07 ก.ย. 58 แสดงธรรม ณ วัดธรรมเจดีย์ บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06 ก.ย. 58 แสดงธรรม ณ วัดอาณัติการาม บ้านหาดสั่ง ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
06 ก.ย. 58 สัมมนางานวิชาการ ณ โรงแรมไวท์โฮเทล อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 08.00 - 16.30 น.
04 ก.ย. 58 ถึง 05 ก.ย. 58 สัมมนา มคอ. ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร.วข.นค. ณ ศูนย์บัณฑิต มจร.หนองคาย ตลอดวัน
03 ก.ย. 58 สัมมนางานวิชาการ ณ โรงแรมไวท์โฮเทล อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 08.00 - 16.30 น.
02 ก.ย. 58 เทศน์งานบุญสังฆทาน วัดแก้วพิจิตร อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
31 ส.ค. 58 แสดงธรรม ณ วัดศรีอุดมพร บ้านนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29 ส.ค. 58 พิธีเททองหล่อพระ ณ มจร. วข.หนองคาย
27 ส.ค. 58 ประชุมนักวิจัยต่างประเทศ ณ ศูนย์บัณฑิต มจร.วข.นค. เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
27 ส.ค. 58 ประชุมเตรียมงานเททองหล่อพระ ณ ศูนย์บัณฑิต มจร.วข.นค. เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
23 ส.ค. 58 คณะสงฆ์ธรรมยุตมาทำสามีจิกรรมหลวงพ่อพระครูสังวรกัลยาณวัตร ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
22 ส.ค. 58 แสดงธรรม ณ วัดอัมพติตถาราม บ้านท่าม่วง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
17 ส.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่ขับเคลื่อนศีล 5 ทุกอำเภอ ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
15 ส.ค. 58 งานทอดเทียนพรรษา 9 วัด ของวัดโพธิ์ชัย นำโดยพระราชรัตนาลงกรณ์ รรจ.นค. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
13 ส.ค. 58 ประธานมอบเกียรติบัตรแม่ดีศรีหมู่บ้าน ณ วัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป
12 ส.ค. 58 วิพากย์งาน ป.เอก นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดอุปราช อ.เมือง จ.มหาสารคาม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
10 ส.ค. 58 ประชุมคณะสงฆ์ระดับอำเภอประจำเดือน ณ วัดศรีษะเกษ อ.เมือง เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
07 ส.ค. 58 งานพิธีมหาเถราคุณบูชา ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
07 ส.ค. 58 แสดงธรรมเทศนาหมู่บ้านศีล 5 ณ วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
02 ส.ค. 58 งานฉลอง ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
01 ส.ค. 58 พิธีมอบทุนการศึกษา เปิดเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2558 ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
31 ก.ค. 58 วันเข้าพรรษา ปี 2558
30 ก.ค. 58 วันอาสาฬหบูชา ปี 2558
29 ก.ค. 58 รับหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ สนามบินอุดรธานี มายังวัดป่าอัมพวัน อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
29 ก.ค. 58 งานฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค พุทธาภิเษกพุทธรูป หอพระไตรปิฎก วัดป่าอัมพวัน ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
29 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ค. 58 สวดมนต์เย็น และบวชนาค 2 นาค ณ วัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
26 ก.ค. 58 สวด-ฉันเช้า 3 รูป บวชนาค วัดศรีชมภูองค์ตื้อ 1 นาค
25 ก.ค. 58 งานประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วข.นค. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
25 ก.ค. 58 งานฉลองพัดยศ ป.ธ.3 พระมหาทรงชัย ธมฺมชโย วัดศรีเทพเริงสดวนาราม ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ
22 ก.ค. 58 งานศาสนกิจ ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ และสถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง
19 ก.ค. 58 งานพระราชทานเพลิงศพ "พระญาณสิทธาจารย์" (ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
14 ก.ค. 58 รับพัดยศป.ธ.3, ประโยค 1-2 ภาค8-9 ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม
09 ก.ค. 58 ประชุมแก้ปัญหาความขัดแย้ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 13.00 น. เป็นต้นไป
08 ก.ค. 58 ตรวจสุขสภาพบุคลากร มจร.วข.หนองคาย 08.30-11.00 น. เป็นต้นไป
07 ก.ค. 58 งานอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระครูสิริสมาจาร ทป.จอ.โพนพิสัย วัดยอดแก้ว
04 ก.ค. 58 งานพุทธาภิเษก วัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงปู่แขก ประธานจุดเทียนชัย
03 ก.ค. 58 ประชุมคณะสงฆ์อำเภอท่าบ่อสัญจร ณ วัดธาตุปากมาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
01 ก.ค. 58 ประเมินโครงการขับเคลื่อนศีล5 จังหวัดหนองคาย ณ วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยพระพรหมเสนาบดี ประธานประเมินพร้อมคณะ
01 ก.ค. 58 ถวายการต้อนรับพระเทพมุนี เจ้าคณะภาค 8 พร้อมคณะ ในการประเมินหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดหนองคาย ณ สนามบินอุดรธานี 07.00 น. เป็นต้นไป
30 มิ.ย. 58 ถวายแผ่นซีดีเพลงหลวงพ่อองค์ตื้อ และผ้าป่า องค์ตื้อ
29 มิ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
28 มิ.ย. 58 งานพระราชทานเพลิงศพ "พระเทพบัณฑิต" อดีต ทป.จจ.หนองคาย (ธ) วัดป่าหนองโง้ง อ.โพนพิสัย
27 มิ.ย. 58 สวดพระพุทธมนต์ งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพบัณฑิต ณ วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย 10.00 น.
26 มิ.ย. 58 ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ ในจังหวัดหนองคาย ณ วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย
25 มิ.ย. 58 เทศน์งานพระราชทานเพลิงศพ "พระครูปทุมรัตนาภรณ์" อดีต จร.ปทุมเทพวนาราม ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย
24 มิ.ย. 58 เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและช่างจะเอาแบบบูรณะเจดีย์นกยูงมาทำสัญญาที่วัดองค์ตื้อ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
21 มิ.ย. 58 บวชเณรอุทิศส่วนบุญให้บุพพการีชน 7 วัน
17 มิ.ย. 58 ถึง 18 มิ.ย. 58 ประชุมเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด พุทธมณฑล นครปฐม
13 มิ.ย. 58 งานวางศิลาฤกษ์ วัดดงสระคูย์วิทยา หนองนางเบ้า อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
12 มิ.ย. 58 ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ กับพศจ., วธจ. และคณะสงฆ์หนองคาย
11 มิ.ย. 58 โยมตู่พรีเซ้นท์งานวิหารคต ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
10 มิ.ย. 58 ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
08 มิ.ย. 58 ถึง 09 มิ.ย. 58 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูวาปีธรรมสังวร" วัดถ้ำย่างาม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
08 มิ.ย. 58 ร่วมรดน้ำสรงพระราชทาน พระราชปรีชามุนี อดีต จจ.หนองบัวลำภู วัดนันทมีชัย อ.โนนสัง
07 มิ.ย. 58 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำ SAR ระดับหลักสูตร มจร.วข.หนองคาย
05 มิ.ย. 58 ถึง 06 มิ.ย. 58 งานสมโภชสุพรรณบัฏ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
04 มิ.ย. 58 ทำ MOU กับ มจร.วังน้อย อยุธยา ในนามจังหวัดหนองคาย
03 มิ.ย. 58 พิธียกเสาเอก โท อุโบสถวัดเวฬุวัน ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 09.30 น.
01 มิ.ย. 58 กิจกรรมเดินวิ่ง วิสาขพุทธบูชา องค์ตื้อ
31 พ.ค. 58 เยี่ยมพลทหารสัตยา สุขาวงษ์
31 พ.ค. 58 มอบป้ายประกาศนียบัตร วัดสวยสะอาด ที่วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 09.30 น.
31 พ.ค. 58 เยี่ยมพลทหารสัตยา สุขาวงษ์ บ่าย 2 โมง
27 พ.ค. 58 ถึง 28 พ.ค. 58 งานวิสาขบูชาโลก มจร.วังน้อย อยุธยา
26 พ.ค. 58 ศาสนกิจ อ.ปากชม จ.เลย
24 พ.ค. 58 เจริญพุทธมนต์ ฉันเพล ร้านประยูรเซอร์วิส อ.เมือง จ.หนองคาย
20 พ.ค. 58 งานวิพากย์กิจกรรมค่ายกรมคุมประพฤติ จ.หนองคาย
13 พ.ค. 58 งานอายุวัฒนมงคล 92 ปี พระธรรมมงคลรังษี วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
12 พ.ค. 58 ถึง 23 พ.ค. 58 งานฝึกอบรมพระนักเทศน์หนตะวันออก วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์
12 พ.ค. 58 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักพุทธธรรม "หมู่บ้านรักษาศีล5"
11 พ.ค. 58 ส่งพระไปอบรมพระนักเทศน์ที่วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์
10 พ.ค. 58 เลี้ยงเพลพระช่วยงานที่สถาบันสัปปายะ
09 พ.ค. 58 สวดฉันเข้า และบวชนาค องค์ตื้อ 3 รูป
03 พ.ค. 58 สวดมนต์ฉันเช้า บ้านประธาน ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
02 พ.ค. 58 งานศาสนกิจ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
02 พ.ค. 58 งานเทพระ วัดพระยืน ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
02 พ.ค. 58 งานเถราภิเษก บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เย็น
28 เม.ย. 58 งานอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร) ทป.จอ.ท่าบ่อ เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
23 เม.ย. 58 งานอายุวัฒนมงคล 67 ปี พระกิตติสารโสภณ จจ.หนองคาย ธ. วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
22 เม.ย. 58 งานวันคุ้มครองโลก วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
20 เม.ย. 58 สวดมาติกา บังสุกุล งานศพวัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย
18 เม.ย. 58 ฉันเพล วัดธาตุดำ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
17 เม.ย. 58 ผ้าป่าสามัคคีสร้างซุ้มประตูวัดบ้านโคกคูขาด ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
17 เม.ย. 58 บวชนาค วัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย
15 เม.ย. 58 เจริญชัยมงคลคาถา วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลา 15.00 น.
13 เม.ย. 58 เจริญพระพุทธมนต์ วัดศรีเทพเริงสดวนาราม ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 19.00 น.
12 เม.ย. 58 งานวางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์ วัดสว่างบุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เวลา 09.30 น.
12 เม.ย. 58 ถึง 16 เม.ย. 58 งานเทศกาลตรุษสงกรานต์ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี 2558
12 เม.ย. 58 งานบุญรวมญาติ วัดท่าโพธิ์ธาราม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
11 เม.ย. 58 งานครบรอบอายุ โรงเรียนท่าบ่อ เช้า
10 เม.ย. 58 บวชนาคองค์ตื้อ
08 เม.ย. 58 งานเปิดป้ายสถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
07 เม.ย. 58 เจริญพระพุทธมนต์ งานพุทธาภิเษก วัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 17.00 น.
05 เม.ย. 58 ฉันเพล สวดญัตติสมานสังวาสสีมา วัดศรีสุธรรม ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 13.00 น.
02 เม.ย. 58 ถึง 03 เม.ย. 58 สวดมนต์ ฉันเช้า วัดศรีชมชื่น ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งานบุญมหาชาติ
01 เม.ย. 58 ถึง 02 เม.ย. 58 สวดถอดถอนสีมา วัดศรีสุธรรม ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 16.30 น.
1 เม.ย. 58  เวลา 19.30 น. เจริญพระพุทธมนต์
1 เม.ย. 58  เวลา 21.00 น.  นั่งปรกอธิษฐานจิต ชุดที่ 1
2 เม.ย. 58  เวลา 09.39 น. ร่วมเปิดงานผูกพัทธสีมา 
29 มี.ค. 58 เจริญพุทธมนต์ฉันเช้า บ้านนาค บวชวัดศรีชมภูองค์ตื้อ 09.30 น.
29 มี.ค. 58 สวดพระพุทธมนต์ งานพระราชทานเพลิงศพ พระปลัดชุน วัดโพธิสมภาร อ.เมือง จ.หนองคาย 10.00 น.
29 มี.ค. 58 พิจารณาผ้าบังสุกุล งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติบุญวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดธัญญาวาส อ.เมือง จ.มหาสารคาม 14.00 น.
29 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์เย็น วัดศรีบุญเรือง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 17.00 น.
28 มี.ค. 58 ถึง 29 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์เย็น ฉันภัตตาหารเช้า บุญเผวส วัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
26 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ งานพุทธาภิเษกวัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 20.00 น.
22 มี.ค. 58 งานพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระใส รุ่นแผ่นบารมี วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
18 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ ฉันเพล วัดมฤคทายวัน(ดงแขม) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
18 มี.ค. 58 ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระมหาสุริยา มหาปญฺโญ อดีตเลขฯ จอ.เฝ้าไร่ วัดกุดแคน จ.หนองคาย
17 มี.ค. 58 ฉันเพลสถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
07 มี.ค. 58 ฉันเพล สวดถอดถอนสีมา วัดป่าอุดมคงคานิมิต อ.เมือง จ.หนองคาย
28 ก.พ. 58 เปิดงานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประจำปี 2558
28 ก.พ. 58 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูวุฒิปัญญาโสภณ" วัดปัจจันตบุรี อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
28 ก.พ. 58 สวดมนต์เย็นและนั่งปรก วัดป่าอุดมคงคานิมิต อ.เมือง จ.หนองคาย
27 ก.พ. 58 สวดมนต์เย็น งานบุญเดือน 4 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
26 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สวดมนต์เย็น ณ วัดองค์ตื้อ และบวชนาคองค์ตื้อ เช้า 09.00 น.
21 ก.พ. 58 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูวุฒิกิจสารคุณ" วัดกัจจายนาราม ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
18 ก.พ. 58 เวทีประชาพิจารณ์ "ประวัติศาสตร์เมืองเวียงคุก" เทศบาลเมืองเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
13 ก.พ. 58 ถึง 15 ก.พ. 58 สอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2558 (ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.4) ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
13 ก.พ. 58 สวดมนต์เย็นวัดจำปาทอง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งานเถราภิเษก กองฮด
12 ก.พ. 58 สวดถอดถอนและญัตติติจีวรัปปวาส และสีมา ณ วัดเตยนิมิต อ.เมือง จ.หนองคาย
11 ก.พ. 58 ประชุมเตรียมงานบุญประจำปีหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ปี 2558 เวลา 13.00 น.
11 ก.พ. 58 สวดมนต์เย็น และนั่งปรกงานพุทธาภิเษก วัดโพธิ์คำ ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
10 ก.พ. 58 ปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงปี 2558 ณ วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย
07 ก.พ. 58 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูสุตวาปีพิทักษ์" วัดโนนวังสิม อ.เมือง จ.หนองคาย
02 ก.พ. 58 ถึง 06 ก.พ. 58 ทัวร์เนปาล
30 ม.ค. 58 เจริญชัยมงคลคาถา เปิดงานนมัสการพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 18.00 น.
29 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูวาปีวชิรคุณ วัดเกษตรผล อ.ท่าบ่อ
29 ม.ค. 58 สวดถอดถอนสมานสังวาสสีมา วัดพระบาทเวินกุ่ม อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เวลา 14.00 น.
28 ม.ค. 58 งานพระราชทานเพลิงศพ "พระสมุห์คารม เตชธมฺโม" วัดโคกสว่าง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
26 ม.ค. 58 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบ ปรด.สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏมหาสารคาม
25 ม.ค. 58 ฉันภัตตาหารเช้า บ้านมหาเอ็ม ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี
24 ม.ค. 58 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูภาวนาโชติธรรม" อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21 ม.ค. 58 ถึง 25 ม.ค. 58 สอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2558 (ป.ธ.6-9) ณ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
20 ม.ค. 58 พิธีตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ภาค 8-9 ประจำปี 2557 ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
19 ม.ค. 58 สอบคัดเลือกพระอุปัชฌาย์เขตภาค 8 ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
16 ม.ค. 58 ให้โอวาทวันครู ประจำปี 2558 ณ รร.ท่าบ่อ เช้า
15 ม.ค. 58 ถึง 18 ม.ค. 58 อบรมพระอุปัชฌาย์ประจำปี 2558 ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ
14 ม.ค. 58 ปฏิบัติศาสนกิจ ณ จ.เลย
13 ม.ค. 58 สวด ฉันภัตตาหารเช้า วัดอัมพวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
13 ม.ค. 58 แสดงพระธรรมเทศนา วัดเกาะแก้วขวัญเมือง อ.ท่าบ่อ เวลา 19.00 น. งานปริวาสกรรม
11 ม.ค. 58 ฉันเพล ในหนองคาย พระครูโฆสิตวิหารการ นิมนต์
11 ม.ค. 58 แสดงพระธรรมเทศนา วัดเกาะแก้วขวัญเมือง อ.ท่าบ่อ เวลา 14.00 น. งานปริวาสกรรม
09 ม.ค. 58 พิธีเททองและสมโภช 100 ปี วัดตะพานหิน จ.พิจิตร
09 ม.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ(หลังใหม่) เวลา 06.30 น.
06 ม.ค. 58 งานฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมา วัดศรีอุดมพร ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย เวลา 19.19 น.
05 ม.ค. 58 ประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนอำเภอท่าบ่อ ปี58 วัดแก้วพิจิตร อ.ท่าบ่อ
04 ม.ค. 58 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูบุญกิจจาภิรม จต.จุมพล, จร.ภิรมยาราม อ.โพนพิสัย
03 ม.ค. 58 ถึง 04 ม.ค. 58 พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ฉลองตราตั้งอุปัชฌาย์ พธ.บ. เจ้าอธิการไพรบูรณ์ วัดศรีชมชื่น ต.กองนาง
3 ม.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ 17.00 น.
4 ม.ค. 58 ฉันภัตตาหารเช้า 07.00 น.
02 ม.ค. 58 ถึง 03 ม.ค. 58 พิธีเททองหล่อพระประธานวัดศรีสะอาด ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ
2 ม.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ 19.00 น.
3 ม.ค. 58 นั่งปรกอธิษฐานจิต 09.39 น.
01 ม.ค. 58 ถึง 02 ม.ค. 58 งานบุญปีใหม่ วัดสว่างธรรมาวาส อ.ท่าบ่อ
1 ม.ค. 58  เจริญพระพุทธมนต์ 17.00 น.
2 ม.ค. 58  ฉันภัตตาหารเช้า  07.00 น.
31 ธ.ค. 57 ถึง 01 ม.ค. 58 งานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี 2558
28 ธ.ค. 57 เจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรกอธิษฐานจิต วัดศรีบุญเรือง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
28 ธ.ค. 57 งานพุทธาภิเษกและฉลองศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง อ.ท่าบ่อ (ภาคเย็น)
28 ธ.ค. 57 มอบฐานานุกรมพระสมุห์ ที่ มจร.วข.ขก. (โคกสี, ขอนแก่น) ภาคเช้า 07.00 น.
27 ธ.ค. 57 ถึง 04 ม.ค. 58 งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2558 ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
24 ธ.ค. 57 งานประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ตลอดวัน
23 ธ.ค. 57 แสดงพระธรรมเทศนา ณ ธรรมสถานฯบ้านใหม่ อ.โพนพิสัย เวลา 08.00 น.
21 ธ.ค. 57 งานเททองหล่อพระประธานวัดสว่างวารีศรีสะอาด ต.ดงลิง อ.เมือง จ.อุดรธานี 09.00 น.
20 ธ.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์สีลวัฒน์ อดีต จร.วัดศิลาเลข อ.ท่าบ่อ
18 ธ.ค. 57 พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร พระศรีญาณวงศ์ ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (เช้า)
18 ธ.ค. 57 พิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นสร้างบารมีสองแผ่นดิน (บ่าย)
18 ธ.ค. 57 ถึง 28 ธ.ค. 57 เข้าปฏิบัติกรรมฐานของนิสิต มจร.วข.นค.
16 ธ.ค. 57 ถึง 17 ธ.ค. 57 ตรวจข้อสอบ ธศ.ตรี ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
15 ธ.ค. 57 แสดงพระธรรมเทศนา สตมวาร พระสมุห์คารม เตชธมฺโม วัดโคกสว่าง
14 ธ.ค. 57 งานอายุวัฒนมงคล 49 ปี พระครูปัญญาธุราทร จต.สร้างแป้น 2 วัดป่าอัมพวัน จ.อุดรธานี
13 ธ.ค. 57 ฉลองสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตร พระบวรปริยัติกิจ รจจ.บึงกาฬ วัดไตรภูมิ
11 ธ.ค. 57 ฉันภัตตาหารเพล วัดสว่างธรรมาวาส
10 ธ.ค. 57 แสดงพระธรรมเทศนา วัดหนองคอน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
08 ธ.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่พระศรีญาณวงศ์
07 ธ.ค. 57 พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระศรีญาณวงศ์ ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
04 ธ.ค. 57 ถึง 06 ธ.ค. 57 เดินทางเข้ารับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ณ พระบรมมหาราชวัง
02 ธ.ค. 57 ถึง 03 ธ.ค. 57 เตรียมการก่อนเข้ารับพัดยศในพระบรมมหาราชวัง
01 ธ.ค. 57 ประชุมเตรียมงานต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร พระศรีญาณวงศ์
29 พ.ย. 57 ถึง 30 พ.ย. 57 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชภาวนามงคล วัดเภตราสุขารมย์ จ.ระยอง
28 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 ประชุมสัมมนาการกรอกข้อสอบออนไลน์ มจร.วข.นค.
25 พ.ย. 57 ประชุมภารกิจเร่งด่วน อ.ศรีเชียงใหม่
21 พ.ย. 57 ถึง 23 พ.ย. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุคนธกิจโกศล (ชู ยโสธโร น.ธ.เอก, ปธ.4)
20 พ.ย. 57 ตรวจข้อสอบ น.ธ.ตรี ประจำปี 57 ณ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
16 พ.ย. 57 ร่วมงานอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พระพรหมเวที จญ.วัดไตรมิตรฯ
15 พ.ย. 57 บวชนาคองค์ตื้อ
12 พ.ย. 57 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2557
08 พ.ย. 57 ถึง 11 พ.ย. 57 สอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2557
22 ก.ย. 57 ถึง 23 ก.ย. 57 งานบุญสังฆทานวัดอัมพวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
20 ก.ย. 57 เจริญพระพุทธมนต์ และขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ณ วัดท่าโพธิ์ธาราม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
20 ก.ย. 57 ถึง 21 ก.ย. 57 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและบุญมหาชาติ
ณ มจร. วข. นค. 
19 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 งานบุญสังฆทาน วัดท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 19 และเทศน์เช้าวันที่ 20 ก.ย.57
18 ก.ย. 57 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ปี 57
ณ โรงแรมหนองคายไวท์ โฮเทล หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
17 ก.ย. 57 โครงการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. ปี57
ณ โรงแรมหนองคายไวท์ โฮเทล หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 08.00 น. เป็นต้นไป
13 ก.ย. 57 ถึง 14 ก.ย. 57 เจริญพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา งานสังฆทาน วัดสระแก้ว อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
12 ก.ย. 57 แสดงพระธรรมเทศนา งานฌาปนกิจศพ พระบุญมี (ธีร์) ณ วัดสว่างธรรมาวาส อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
09 ก.ย. 57 บวชนาค และฉันเพลสถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง
08 ก.ย. 57 แสดงพระธรรมเทศนา วัดป่าหลวงปู่ขาว ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
07 ก.ย. 57 แสดงพระธรรมเทศนา งานสังฆทาน วัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
06 ก.ย. 57 ทอดผ้าป่าคณะสงฆ์จังหวัดและประชุม วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย
05 ก.ย. 57 ประชุมกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ มจร.วข.นค.
04 ก.ย. 57 ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
02 ก.ย. 57 ประชุมคณะสงฆ์อำเภอท่าบ่อประจำเดือน วัดเกาะแก้วขวัญเมือง ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ
01 ก.ย. 57 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วัดสุคนธาราม ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
30 ส.ค. 57 งานเททองหล่อหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ 57
โดยพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานจุดเทียนชัย และประธานฝ่ายสงฆ์เททองหล่อหลวงพ่อองค์ตื้อ ปี 57 หน้าตัก 41 นิ้ว
-พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองพูล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ประธานดับเทียนชัย
แจกเหรียญที่ระลึกฟรีแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเททอง
25 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วข.นค.
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
24 ส.ค. 57 บุญข้าวประดับดิน
19 ส.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ มจร.วข.หนองคาย
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
18 ส.ค. 57 งานขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5 ระดับจังหวัด ณ วัดศรีวิไล ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
17 ส.ค. 57 เทศน์อบรมศีลธรรมในพรรษา วัดศิลาธิคุณ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
13 ส.ค. 57 โครงการอดบุหรี่ด้วยสมุนไพร
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
12 ส.ค. 57 งานเททองพระประธาน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
12 ส.ค. 57 งานวัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
12 ส.ค. 57 งานวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 57 เทศน์อบรมศีลธรรมในพรรษา วัดชัยศรีเจริญ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
09 ส.ค. 57 งานขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5 ระดับจังหวัด ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
08 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วข.นค. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 13.00 น.
07 ส.ค. 57 สวดฉันเช้าบ้านหมออุ่น น้ำโมง
07 ส.ค. 57 ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5 ห้องประชุมสไบทิพย์ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 14.00 น.
05 ส.ค. 57 ประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุคนธกิจโกศล (ชู ยโสธโร)
03 ส.ค. 57 งานฉลองเปรียญธรรม 9 ประโยค วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
01 ส.ค. 57 เจริญพุทธมนต์ประจำปี อบจ.หนองคาย
เวลา 09.39 น. เป็นต้นไป
31 ก.ค. 57 ปฏิบัติศาสนกิจ ณ จ.นครราชสีมา
28 ก.ค. 57 เจริญพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย  เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป
26 ก.ค. 57 แสดงธรรมวัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลา 20.00 น.
21 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มจร.วข.หนองคาย
20 ก.ค. 57 งานทำบุญวันเกิด 56 ปี พ.ม.สวัสดิ์ อหึสโก เจ้าอาวาสวัดกุมภประดิษฐ์ ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ
08.00 น. เป็นต้นไป
19 ก.ค. 57 งานมหาเถราจริยคุณบูชา อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557
ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 13.00 น. เป็นต้นไป
15 ก.ค. 57 สวด-ฉันเข้า บ้านนาข่า อ.เมือง จ.อุดรฯ
05.00 น. 
14 ก.ค. 57 ประชุมย่อย วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย
13.00 น. เป็นต้นไป
12 ก.ค. 57 วันอธิษฐานเข้าจำพรรษา
12 ก.ค. 57 สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-ลาว
เยาวชนไทย-ลาว จำนวน 100 คน มาร่วมสักการะหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
12 ก.ค. 57 บวชนาค 2 ณ วัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
09.30 น. เป็นต้นไป
11 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา
10 ก.ค. 57 มาติกา วัดอัมพวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
13.00 น. เป็นต้นไป
08 ก.ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับอำเภอต่อต้านยาเสพติด
ณ ห้องประชุมสไบทิพย์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย
05 ก.ค. 57 งานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดรุกขาภิรมณ์ บ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
09.00 น. เป็นต้นไป
01 ก.ค. 57 ถึง 02 ก.ค. 57 ประขุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2557
ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
29 มิ.ย. 57 สวด-ฉันเช้า วัดแก้วพิจิตร
27 มิ.ย. 57 รับพัดปธ.3 ประโยค1-2 ภาค8-9-10 วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
27 มิ.ย. 57 ถึง 28 มิ.ย. 57 งานฉลองศาลาหลังเล็กวัดหงส์ทอง
เวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์
วันที่ 28 มิ.ย. 57 เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า

26 มิ.ย. 57 ประชุมเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา มจร.วข.หนองคาย
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มจร.วข.นค.
20 มิ.ย. 57 ประชุมพระสังฆาธิการระดับ จร. จต. จอ. ในจังหวัดหนองคาย
ณ วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย
19 มิ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ หนองคาย
09.00 น.
17 มิ.ย. 57 กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท มจร.วข.นค.
14 มิ.ย. 57 เปิดปฐมนิเทศ มอบทุนการศึกษา นักเรียนธรรมศึกษา วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
13 มิ.ย. 57 บรรยาย "เยาวชนกับการเป็นผู้นำในพุทธศาสนา" โรงเรียนท่าบ่อ
สนง.พมจ.นค.
08 มิ.ย. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูกันตสีลโสภณ วัดสิริวาลุกาลัย อ.เมือง จ.หนองคาย
07 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มจร.วข.หนองคาย ปี2557/ บวชนาค
04 มิ.ย. 57 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองคายประจำเดือน ปี2557
03 มิ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ หนองคาย
31 พ.ค. 57 งานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) พระครูกันตสีลโสภณ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
17 พ.ค. 57 ถึง 19 พ.ค. 57 ทัศนศึกษา จ.ระยอง ฮิ
15 พ.ค. 57 ถวายพระพุทธรูป ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย
14 พ.ค. 57 แสดงพระธรรมเทศนา วัดสระแก้ว อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
13 พ.ค. 57 งานเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาโลก (ปี7)
13 พ.ค. 57 งานอายุวัฒนมงคล 91 ปี พระธรรมมงคลรังษี วัดโพธิ์ชัย
12 พ.ค. 57 งานฉลองพระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
เวลา 14.00 น. 
11 พ.ค. 57 งานบ้านตู้จารย์หลัด น้ำโมง เช้า 2 รูป
11 พ.ค. 57 ถึง 12 พ.ค. 57 งานวัดศรีบุญเรือง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เย็น
10 พ.ค. 57 งานพุทธาภิเษก วัดธาตุดำ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
08 พ.ค. 57 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
ณ ห้องประชุมอาคารพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพ
04 พ.ค. 57 บวชนาคเอ
03 พ.ค. 57 บวชนาค
02 พ.ค. 57 สวดมนต์บ้านตู้แพงเนื้อสด เย็น
28 เม.ย. 57 งานอายุวัฒนมงคล 89 ปี พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร) วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
25 เม.ย. 57 ถึง 26 เม.ย. 57 งานฉลองรองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ พระครูปิยสีลวิสุทธิ์ (สุจริต ปิยสีโล) วัดธรรมคุณ
24 เม.ย. 57 งานถวายวิหารหลวงพ่อหินจำลอง วัดสว่างธรรมาวาส อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
24 เม.ย. 57 ถึง 26 เม.ย. 57 งานสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 (ซ่อม) 6 จังหวัด ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
22 เม.ย. 57 งานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 57 วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
19 เม.ย. 57 ถึง 20 เม.ย. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณอินทประโชติ
17 เม.ย. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูโกศลสมาจาร รจอ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
13 เม.ย. 57 ถึง 14 เม.ย. 57 งานบุญมหาชาติ วัดศรีชมชื่น ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
12 เม.ย. 57 งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) พระครูสุคนธกิจโกศล (ชู ยโสธโร)
08 เม.ย. 57 ถึง 10 เม.ย. 57 งานสมโภชหลวงพ่ออินทร์แปลง และยกช่อฟ้าอุโบสถวัดจำปาทอง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
8 เม.ย. 57  เวลา 16.00 น.  เจริญพระพุทธมนต์
10 เม.ย. 57  เวลา 16.00 น.  เจริญพระพุทธมนต์
05 เม.ย. 57 งานบุญมหาชาติ วัดศรีบุญเรือง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
05 เม.ย. 57 ถึง 06 เม.ย. 57 งานเททองหล่อพระประธาน และรูปเหมือนพระครูประโชติโพธิวัฒน์
5 เม.ย. 57  เวลา 20.00 น.  เจริญพระพุทธมนต์
6 เม.ย. 57  เวลา 14.00 น.  เจริญชัยมงคลคาถา
04 เม.ย. 57 ถึง 05 เม.ย. 57 งานฉลองหอกลอง หอระฆัง วัดอัมพวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
31 มี.ค. 57 ถึง 06 เม.ย. 57 งานผูกพัทธสีมาวัดพุทธไสยาสน์ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
31 มี.ค. 57  เวลา 19.00 น.  เจริญพระพุทธมนต์  เวลา 20.19 น.  นั่งปรกอธิษฐานจิต ชุดที่ 1
6 เม.ย. 57  เวลา 11.00 น.  ฉันเพล  เวลา13.30 น. สวดถอดถอนสังวาสสีมาฯ  เวลา 15.39 น. เจริญชัยมงคลคาถา
30 มี.ค. 57 งานบวชชีพราหมณ์ และแสดงพระธรรมเทศนา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29 มี.ค. 57 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปริยัติสิริชัย (จร.ชอ.)
เจริญพระพุทธมนต์  เวลา 09.30 น.
29 มี.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอุทุมพรพิสิฐ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เวลา 10.00 น.  สวดพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น.  ฉันเพล
เวลา 17.00 น.  พิจารณาผ้าบังสุกุล

26 มี.ค. 57 แสดงพระธรรมเทศนา สตมวาร (100วัน) พระครูอุทุมพรพิสิฐ
วัดบ้านเดื่อ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลา 09.00 น.
23 มี.ค. 57 งานอุปสมบท ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
23 มี.ค. 57 ถึง 30 มี.ค. 57 งานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดป่าทรงธรรม ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
23 มี.ค. 57  เวลา 11.00 น. ฉันเพล  เวลา 13.00 น.  สวดถอดถอนสีมาฯ  เวลา 19.00 น.  เจริญพระพุทธมนต์
24 มี.ค. 57  เวลา 10.00 น.  เจริญชัยมงคลคาถา  และฉันเพล
30 มี.ค. 57  เวลา 11.00 น.  ฉันเพล  เวลา 16.00 น.  สวดสมมติสมานสังวาสสีมา
21 มี.ค. 57 งานพุทธาภิเษก ปิดทองหลวงพ่อมณีเชษฐา วัดจอมมณี อ.เมือง จ.หนองคาย
19.00 น. เจริญพระพุทธมนต์
18 มี.ค. 57 งานอายุวัฒนมงคล พระครูอภัยธรรมรักขิต
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และเจ้าอวาสวัดมฤคทายวัน (ดงแขม) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
18 มี.ค. 57 งานทำบุญอัฐิพระอธิการเลื่อน สุจิณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทร์แปลง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ
17 มี.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบรรพตวัชรธรรม
วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย เวลา 09.00 น. เป้นต้นไป
17 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 มจร.วข.นค.
16 มี.ค. 57 งานฉลองหอระฆัง สมโภชน์เจดีย์ บุญประจำปี วัดลำดวน ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ
14 มี.ค. 57 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูวาปีธรรโมภาส (จร.ชท.)
ณ วัดสุขสว่างนาเหลาทอง บ้านนาเหลาทอง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
12 มี.ค. 57 ประชุมสงฆ์อำเภอท่าบ่อประจำเดือน ที่วัดกัสสปมธุโลม ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ
10 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57 งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี 2557
บุญเดือน 4
09 มี.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
05 มี.ค. 57 ถึง 06 มี.ค. 57 งานบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพระครูอรุณปัญญาธร 7 รอบ
มุทิตาสักการะ พระครูมงคลสีลวัฒน์ (ผจล.วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษดิ์) กรุงเทพฯ และพระครูปริยัติชยาภิวัฒน์ (ผจล.วัดโพธิ์ชัย) จ.หนองคาย  ณ วัดสว่างธรรมาวาส ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เวลา 10.00 น.  เจริญพระพุทธมนต์ (อายุวัฒนมงคล)
เวลา 11.00 น.  ฉันเพล
เวลา 17.00 น.  เจริญพระพุทธมนต์  (บุญมหาชาติ)
6 มี.ค. 57
เวลา 07.00 น.  ฉันเช้า
01 มี.ค. 57 งานพุทธาภิเษก วัดศรีวิลัย ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
01 มี.ค. 57 งานปัญญาสมวาร (50 วัน) พระครูสุวรรณอินทประโชติ
อดีตเจ้าคณะตำบลนาข่า อดีตเจ้าอาวาสวัดนาข่า ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
01 มี.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติธรรมโกวิท
อดีตเจ้าคณะตำบลโพนสว่าง วัดป่าธรรมสามัคคี ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
24 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57 สอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2557
ประโยค 1-2, ป.ธ.3, และ ป.ธ.4 ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคาย
23 ก.พ. 57 งานปัญญาสมวาร (50วัน) พระครูสุคนธกิจโกศล
21 ก.พ. 57 ถึง 22 ก.พ. 57 งานพุทธาภิเษกและยกช่อฟ้าวัดโพธิ์ศรีอนงคาราม
วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม บ้านนาบง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จงหนองคาย
21 ก.พ. 57 เวลา 19.00 น. เจริญพระพุทธมนต์
                เวลา 21.30 น. นั่งปรก ชุดที่ 1
22 ก.พ. 57 เวลา 09.39 น. เจริญชัยมงคลคาถา
18 ก.พ. 57 ถึง 19 ก.พ. 57 ประชุมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด
ณ วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
16 ก.พ. 57 เตรียมเอกสาร สถานที่ประชุมเตรียมงานบุญเดือน 4
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
15 ก.พ. 57 งานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสิริธรรมปคุณ (ทจอ.ชอ.)
วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
14 ก.พ. 57 ถึง 15 ก.พ. 57 งานบุญมหาชาติ วัดสระแก้ว อ.ท่าบ่อ
14 ก.พ. 57  เวลา 18.00 น. เจริญพระพุทธมนต์
15 ก.พ. 57  เวลา 07.00 น. ฉันภัตตาหารเช้า
13 ก.พ. 57 งานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์พระครูจารุธรรมาภิบาล (จร.ชอ.)
วัดฉิมพลีวัน บ้านเป้า ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
12 ก.พ. 57 ต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปริยัติชยาภิวัฒน์ ผจล.ชพ.
ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
12 ก.พ. 57 งานตัั้งเลื่อนสัญญาบัตรพัดยศ คณะสงฆ์ภาค 8-9
ณ วัดพระธาตุเชิงชุม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สกลนคร
11 ก.พ. 57 งานวางศิลาฤกษ์กุฏิเจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล
13.09 น. พิธีวางศิลาฤกษ์กุฏิเจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
10 ก.พ. 57 บวชนาควัดโคกสว่าง
เดินทางเวลา 09.00 น. พระมหาเฉลียว สญฺญโม และพระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์
(นาคเดี่ยว)
10 ก.พ. 57 ร่วมเปิดงานประจำปี วัดพระธาตุบังพวน
เวลา 18.00 น. วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 งานบุญมหาชาติวัดเกษตรผล อ.ท่าบ่อ
06 ก.พ. 57 เทศน์งานบำเพ็ญกุศลศพพระครูบรรพตวัชรธรรม
ณ วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ อ.สังคม จ.หนองคาย เวลา 19.00 น. 
06 ก.พ. 57 ประชุมเตรียมการอบรมบาลีจังหวัดหนองคายปี2557
ณ ห้องประชุมสไบทิพย์ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม นิมนต์ด้วยนะครับผม
04 ก.พ. 57 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ (บุญเทอม วณฺณวุฑฺโฒ)
03 ก.พ. 57 ถึง 04 ก.พ. 57 งานบุญมหาชาติวัดอัมพวัน อ.ท่าบ่อ
01 ก.พ. 57 ถึง 07 ก.พ. 57 งานผูกพัทธสีมา วัดโนนวังสิม อ.เมือง จ.หนองคาย
1 กุมภาพันธ์ 2557  เจริญพระพุทธมนต์ 19.00 น.
7 กุมภาพันธ์ 2557  สวดถอดถอน, ญัตติสมานสังวาสสีมา
28 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 ฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ จังหวัดหนองคาย
ณ สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
20 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 ทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียตนาม
เดินทางทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียตนาม
17 ม.ค. 57 ถึง 18 ม.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าคุณพระราชพุฒิเมธี
เดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าคุณพระราชพุฒิเมธี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
16 ม.ค. 57 งานวันครูอำเภอท่าบ่อ
เจริญพระพุทธมนต์ งานวันครูประจำปี 2557  ณ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
13 ม.ค. 57 ถึง 14 ม.ค. 57 งานพุทธาภิเษก วัดสุวาริการาม อ.ท่าบ่อ
12 ม.ค. 57
สวดถอดถอน และสวดญัตติสมานสังวาสสีมา วัดสายทอง บ้านหาดคำน้อย ตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
11 ม.ค. 57 งานพุทธาภิเษกวัดเทพมงคล อ.ท่าบ่อ, วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ อ.สังคม
10 ม.ค. 57 งานประชุมคณะสงฆ์ระดับอำเภอ ในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  กุฏิรับรองสมเด็จพระสังฆราช  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  วัดศรีษะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
08 ม.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูภาวนาปัญญาภรณ์
05 ม.ค. 57 งานตัดหวายลูกนิมิตวัดทุ่งสว่างอารมณ์
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต และสวดญัตติสมานสังวาสสีมา วัดทุ่งสว่างอารมณ์ บ้านดอนเมือง ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เวลา 19.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ และนั่งปรกอธิษฐานจิต งานพุทธาภิเษก วัดสายทอง ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
04 ม.ค. 57 งานอายุวัฒนมงคลเจ้าคุณพระโสภณพุทธิธาดา
เดินทางไปร่วมงานอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
21 ต.ค. 56 ถึง 07 มี.ค. 57 มจร.วข.นค.2.56

ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

วัน/เวลา

เปิดเรียน วันที่ 21 ตุลาคม 2556                 สิ้นสุดการเรียน วันที่ 7 มีนาคม 2557

 

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

พัก

14.50 – 15.40

15.40 – 16.30

พัก

16.40 – 17.30

17.30 – 18.20

จันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

อังคาร

วรรณกรรมทางพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/2 E/P

 

การอ่านพระไตรปิฎก

ภาคภาษาอังกฤษ 2/2 E

 

 

 

พุธ

302 302 การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ 3 E

 

 

203 310 การสอนสังคมศึกษา 3 K

พฤหัสฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

วัน/เวลา

เปิดเรียน วันที่ 26 ตุลาคม 2556                 สิ้นสุดการเรียน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

 

08.00 - 08.50

08.50 - 09.40

09.40 - 10.30

10.30 - 11.20

พัก

12.20 - 13.10

13.10 - 14.00

เสาร์

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์

พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 000 145 (2) (โอน2)

พุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 101 305 (2) (พุทธฯปี 2)

 

พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 000 145 (2) (รัฐฯ2)

 

 

ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

วัน/เวลา

เปิดเรียน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556                 สิ้นสุดการเรียน วันที่ 2 มีนาคม 2557

 

พัก

12.20 - 13.10

13.10 - 14.00

14.00 - 14.50

 

 

 

เสาร์

 

602 208 ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา (3) Selected Buddhist

 

 

 

อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

มจร.วข.นค.
09 ก.ค. 56 ถึง 10 ก.ค. 56 ประชุมเจ้าสำนักคณะจังหวัดทั่วประเทศ
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นิมนต์เจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง (กทม) และส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จำนวน 400 รูป/คน
วัดพนัญเชิงวรวิหาร กองพุทธศาสนศึกษา
08 ก.ค. 56 ประชุมสงฆ์สัญจร อ.ท่าบ่อ
มีการประชุมสงฆ์สัญจร ประจำอำเภอท่าบ่อ ณ วัดสุขาราม บ้านทุ่ม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ นิมนต์พระสังฆาธิการในเขตอำเภอท่าบ่อร่วมประชุม
วัดสุขาราม จอ.ท่าบ่อ
04 ก.ค. 56 งานประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประชุมเตรียมความพร้อม พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกรูป
มจร.วข.นค. มจร.นค.
04 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 ประชุมผู้อำนวยการศูนย์ (ศพอ.)
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
วัดโพธิ์ชัย วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
15 มิ.ย. 56 ถึง 12 ต.ค. 57 ตารางบรรยาย พธ.ม. มจร. หนองคาย 1/2556

วัน/เวลา

เปิดเรียน วันที่ 15 มิถุนายน 2556                 สิ้นสุดการเรียน วันที่ 12 ตุลาคม 2556

นิสิต  ภาค  ปี  จำนวน

พักฉันเพล

12.00 - 13.40 น.

13.40 - 14.30

ห้อง

ศุกร์

ป.โท ปกติ ปี 2 (18 รูป/คน)

602 318 พุทธศาสนากับการศึกษา

 

126

เสาร์

ป.โท พิเศษ ปี 1 (17 รูป/คน)

600 104 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (3 นก.)

ชั้น 3 ป.

อาทิตย์

ป.โท พิเศษ ปี 2 (26 รูป/คน)

602 318 พุทธศาสนากับการศึกษา

 

126

มจร.นค. ผู้บรรยาย
03 มิ.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 ตารางบรรยาย พธ.บ. มจร. หนองคาย 1/2556

วัน/เวลา

 

เปิดเรียน วันที่ 3 มิถุนายน 2556                 สิ้นสุดการเรียน วันที่ 27 กันยายน 2556

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

พัก

14.50 – 15.40

15.40 – 16.30

พัก

16.40 – 17.30

17.30 – 18.20

จันทร์

000  116  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  1/1

 

000  116  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  1/2

 

 

 

อังคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

พุธ

200  204  การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (ปี 4 ครุฯ)

 

 

 

 

พฤหัสบดี

 

 

 

 

401  311  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (ปี 4 สังคมฯ)

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

 

 

มจร.นค. ผู้บรรยาย