สถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง
01 ม.8 บ้านน้ำโมง   ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-9187-9708
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.๙, ดร.)
ผู้อำนวยการสถาบัน
ป.โท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2013
ปรับปรุง 02/09/2015
สถิติผู้เข้าชม 127572
Page Views 212633
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วข.หนองคายเข้าร่วมประชุม
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวมอาคารเรียนวิทยาเขตหนองคาย ชั้นที่ 1  โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556
3. เรื่องสืบเนื่อง
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
    4.1 เรื่อง งานวิจัย
    4.2 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
    4.3 เรื่อง การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8
    4.4 เรื่อง การปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
5. เรื่องอื่น ๆ
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2556,16:03   อ่าน 551 ครั้ง

(Doing  for  Learning) จงลงมือกระทำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้